Nội dung

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Thầy Trần Văn Tài)
 • (dvhoatg@yahoo.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  5Happy_new_year.mp3 Bui_phan.mp3 To_my_family.mp3 Three_Candle_Light_Will_Shine.mp3 Goodbye_to_you.mp3 Hello_How_do_you_do.mp3 EngClub_111011_33.jpg EngClub_111011_28.jpg EngClub_111011_14.jpg Truongsa_Vietnam.swf Hinh_to_AV.flv Tiet_hoi_giang_TTruc.flv Hinh_tiet_day_Labroom_Hoa.flv CLB_ngoai_troi.flv Ra_mat_CLB_17.jpg Ra_mat_CLB_14.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với website của CLB tiếng Anh Trường THCS Lê Ngoc Hân

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
  Gốc > CLB TIẾNG ANH > Giới thiệu CLB >

  Quyết định thành lập CLB

   PHÒNG GD&ĐTTP MỸ THO                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS LÊ NGỌC HÂN                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     

  Số :     / QĐ- THCS.LNH                                 Mỹ Tho, ngày         tháng10  năm 2010.

                    QUYẾT ĐỊNH

      Về việc ban chủ nhiệm  câu lạc bộ Tiếng Anh học sinh     Năm học 2010- 2011  

                                       TRƯỜNG THCS LÊ NGỌC HÂN TP MỸ THO 

  Thực hiện theo công văn 628 ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin dạy Tiếng Anh và xây dựng câu lạc bộ Tiếng Anh .Thực hiện theo chương trình tập huấn của Bộ Giáo Dục về công tác hoạt động trường học thân thiện, học sinh tích cực ngày 14-15 tháng 1 năm 2010, kế hoạch số 01/ KH-LNH trường THCS Lê Ngọc Hân thành lập câu lạc bộ Tiếng Anh;

  Căn cứ chức năng quyền hạn của Hiệu trưởng;

  Căn cứ năng lực – phẩm chất của Cán bộ – Giáo viên và Học sinh;

  Căn cứ năng lực các học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ Tiếng Anh học sinh, 

    QUYẾT ĐỊNH :

  Điều 1 . Thành lập ban chỉ đạo Câu lạc bộ Tiếng Anh Học Sinh năm học 2010 -2011, gồm các Ông ( Bà ) có tên sau:

  A. Ban cố vấn :

  1.      Bà Nguyễn Thị Ngọc Giêng ,   Hiệu trưởng      , Trưởng ban  .

  2.      Ông Trần Văn Hảo,                 P. Hiệu trưởng   , P.Trưởng ban .

  3.      Ông Trần Văn Tài, Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, P.Trưởng ban nội dung.

  4.      Ông Nguyễn Ngọc Minh Luân,Tổng phụ trách, P.Trưởng ban điều hành.       

  5.      Mời Ông Trương Ngọc Ngoạt, Trưởng ban ĐDCMHS, P.Trưởng ban kiểm tra.                         

  B. Ban điều hành :

  1.     Bà Võ Trần Vị Thanh , giáo viên Tiếng Anh ,phụ trách thường trực .

  2.     Giáo viên  tổ Ngoại ngữ ( 15Thầy Cô ) chịu trách nhiệm về nội dung các chủ điểm. ( Có danh sách kèm theo )

  C. Ban chủ nhiệm :    Gồm 32 hội viên học sinh có danh sách kèm theo .                      

  Điều 2 . Các thành viên Câu lạc bộ Tiếng Anh có kế hoạch để thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Tất cả các thành viên trong Câu lạc bộ Tiếng Anh  nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao .           

  Điều 3 . Các Ông ( Bà ) và các em học sinh có tên ở điều 1, căn cứ quyết định thi hành ./.

  Nơi nhận :                                                                        HIỆU TRƯỞNG

  -         Như điều 1;

  -         PGD & ĐT TP Mỹ Tho;

  -       Lưu:VT.                                                                                                                                                                 Nguyễn Thị Ngọc Giêng                                     

   

  DANH SÁCH GIÁO VIÊN TỔ NGOẠI NGỮTRONG BAN ĐIỀU HÀNH CÂU LẠC BỘ TIẾNG     ANH HỌC SINHTRƯỜNG THCS LÊ NGỌC HÂN NĂM HỌC 2010- 2011

  ( Kèm theo quyết định số    / QĐ- THCS LNH ngày     tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường THCS Lê Ngọc Hân ) 

   

  I. Ban điều hành:

  1.   Chủ điểm Gia đình:

  1.Bà Nguyễn Hoài Thương , tổ phó CM tổ Ngoại ngữ, trưởng ban;

  2.Bà Huỳnh Thị Anh Thy, giáo viên, phó trưởng ban.

  2.   Chủ điểm Nghề nghiệp:

  1.Bà Lý Thị Sanh, giáo viên, trưởng ban;

  2.Bà Phan Thanh Loan, giáo viên, phó trưởng ban;

  3.Bà Võ Trần Vị Thanh, giáo viên, ủy viên.

  3.   Chủ điểm Cuộc sống :

  1.Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, tổ phó CM tổ Ngoại ngữ, trưởng ban;

  2.Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, giáo viên, phó trưởng ban.

  4.  Chủ điểm Sức khỏe:                            

  1.Bà Vũ Thị Thùy Trang, giáo viên, trưởng ban;                           

  2.Bà Lại Thị Lan Anh, giáo viên, phó trưởng ban.

  5.   Chủ điểm Giao thông:

  1.Ông Đào Văn Hòa, giáo viên, trưởng ban;

  2.Bà Bùi Thị Thanh Trúc, giáo viên, phó trưởng ban;

  3.Bà Lê Ngọc Phương, giáo viên, ủy viên.

  6.  Chủ điểm Môi trường:                            

  1.Ông Đỗ Hữu Toàn, giáo viên, trưởng ban;                           

  2.Bà Lê Nhựt Thảo, giáo viên, phó trưởng ban;                           

  3.Bà Nguyễn Thị Bích Liễu, giáo viên, uỷ viên.

  7.   Văn nghệ:                            

  1.Bà Lê Ngọc Phương, giáo viên, trưởng ban;                          

  2.Ông Nguyễn Ngọc Minh Luân , tổng phụ trách, phó trưởng ban;                           

  3.Bà Vũ Thị Thùy Trang, giáo viên, ủy viên;                           

  4.Bà Nguyễn Hoài Thương , tổ phó CM tổ Ngoại ngữ,  ủy viên;                           

  5.Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, giáo viên, ủy viên;           

  6.Bà Võ Trần Vị Thanh, giáo viên, ủy viên.               

  7. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, tổ phó CM tổ Ngoại ngữ,  ủy viên.

  * Tổng cộng có 15 Giáo viên điều hành Câu lạc bộ Tiếng Anh .

  II. Ban chủ nhiệm:      

  A.  Ban nội dung:

  1……………………………………….- lớp 920  ( Trưởng ban  buổi sáng)

  2.Trương Hải Bằng  lớp 7 16  ( P.Trưởng ban BS)

  3.Châu Ngọc Bảo Trân- lớp 94  ủy viên

  4.Nguyễn Thị Hoàng Hương-lớp 918 , uỷ viên

  5.Lâm Tú Hương-  lớp 82( Trưởng ban  buổi chiều)

  6.Đoàn Nguyễn Tường Vi- lớp 816   ( P.Trưởng ban BC)

  7.Tô Thanh Trinh -  lớp 82,ủy viên

  8. Đặng Thị Thanh Trúc- lớp 87, ủy viên             

  B. Ban văn nghệ:

  1. Võ Hoàng Tiến-lớp 918  (Trưởng ban buổi sáng)

  2. Nguyễn Đỗ Lâm Hà  lớp 7 14 ( P.Trưởng ban buổi sáng )

  3. Lê Võ Khả Ái – lớp 7 16, ủy viên

  4. Vương Đình Thiên Quốc- lớp 7 16, ủy viên 

  5. Lê Quang Tiến- lớp 817  ( Trưởng ban văn nghệ BC) 

  6. Nguyễn Lưu Minh Thư- lớp 817  ( P.Trưởng ban văn nghệ BC) 

  7. Nguyễn Thảo Minh- lớp 82 , ủy viên

  8.  Lê Nguyễn Gia Hân- lớp 8P  , ủy viên    

  C.  Ban hoạt động: 

  1. Nguyễn Huỳnh Bảo Uyên- lớp 918  (Trưởng ban  buổi sáng)  

  2. Nguyễn Phúc Minh- lớp 714  (P. Trưởng ban BS) 

  3. Phạm Diễm Phúc- lớp 918 , ủy viên 

  4. Trần Hữu Ngọc Trân-lớp 91, ủy viên 

  5. Nguyễn Khoa Diệu Anh- lớp 815  (Trưởng ban  buổi chiều) 

  6. Trần Xuân Thanh - lớp 818 (P.Trưởng ban  buổi chiều)  

  7.  Nguyễn Hoàng Mai Trâm- lớp 81,  ủy viên 

  8. Phạm Hoàng Mai Hương- lớp 8 18, ủy viên

  D.  Ban học tập:

  1. Nguyễn Thiện Ngọc-lớp 920 (Trưởng ban học tập  buổi sáng)

  2. Lê nguyễn Hoàng Hân-lớp 910 (P.Trưởng ban nội dung BS)

  3. Nguyễn Lưu Minh Thư-  lớp 817  (Trưởng ban học tập BC)

  4. Nguyễn Hoàng Tố Nhiên-  lớp 817 (P.Trưởng ban học tập BC)

  5. Dương Ngọc Như Quỳnh- lớp 714, uỷ viên

  6. Trần Thanh Trúc Vy- lớp 91, ủy viên

  7. Huỳnh Nguyễn Thảo Huyền- lớp 84 , ủy viên

  8. Nguyễn Quốc Minh Bảo- lớp 85, ủy viên

  * Tổng cộng có 32 Hội viên tham gia trong ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh .                                

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Đào Văn Hòa @ 09:35 12/03/2011
  Số lượt xem: 4805
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến